Bytové domy

REKONŠTRUKCIA BYTOVÝCH DOMOV

Rodinné domy

NOVOSTAVBY A REKONŠTRUKCIE

Interiér

OBYTNÉ A VEREJNÉ BUDOVY

1
1

BYTOVÉ DOMY

Rekonštrukcia a obnova bytových domov podľa požiadavok na súčasné budovy pre bývanie. Odstraňovanie systémových chýb konštrukcií. Zvyšovanie energetickej hospodárnosti objektov. Rekonštrukcia technickej infraštruktúry. Zvyšovanie estetickej a úžitkovej hodnoty spoločných domových priestorov.

RODINNÉ DOMY

Navrhovanie rodinných domov podľa individuálnych požiadaviek klientov so zohľadnením vlastností lokality.

INTERIÉR

Vytvorenie dispozičného a funkčného riešenia podľa požiadaviek. Návrh farebnej a materiálovej schémy. Výber povrchov, zariaďovacích predmetov. Návrh atypických prvkov interiéru.